Artykuł

Historia biofeedbacku i biorezonansu

historia-biofeedback-biorezonans

Wprowadzenie w historię biofeedbacku i biorezonansu

Trafność, dokładność oraz wiarygodność systemu Biofeedback’u SCIO/EDUCTOR oparta jest na latach badań prowadzonych na polu medycyny bioenergetycznej, bioreaktywnej i bioodpowiedzi/reakcji.

SCIO/EDUCTOR Zawiera w sobie jedne z najlepszych elementów elektro-medycyny, medycyny wibracyjnej i medycyny energetycznej. Elektro medycyna, inaczej zastosowanie różnych energetycznych możliwości, aby leczyć schorzenia fizyczne uznawanej jest za jedną z najstarszych i najbardziej udokumentowanych nauk.

Odkrywane są obecnie co raz bardziej subtelniejsze i bardziej szerokie zastosowania konceptu elektryczności ciała fizycznego, jednakże długa historia wielkich umysłów i myślicieli, którzy przyczynili się do tej wiedzy jest imponująca.

Biofeedback, biorezonans, medycyna energetyczna - linia czasowa

Poniżej znajduje się krótki, bardzo podstawowy przegląd niektórych kluczowych odkryć i wpływów w tej dziedzinie. To tylko niektórzy z pionierów, którzy wykorzystywali impulsy elektryczne, aby dowiedzieć się więcej o kondycji organizmu i o tym, jak pomóc organizmowi uzdrawiać się samemu.

5 Wiek PNE

Greccy filozofowie Demokryt i Leukippos zasugerowali, iż materia składa się z małych, niewidocznych cząstek, które nazwali atomami, w greckim „a-tomos”, co dotyczyło również ciała ludzkiego.

Profesjonalni medycy w Starożytnej Grecji również nauczali, iż impulsy elektryczne emitowane przez węgorze elektryczne wykorzystane do kąpieli leczniczych stóp, uśmierzały ból i korzystnie oddziaływały na krążenie krwi w ciele.

46 r n.e

Lekarze Largus i Dioscorides udokumentowali istotne wyniki badań terapeutycznych odnośnie oddziaływania prądu elektrycznego w zaburzeniach krążenia oraz leczeniu bólu: nerwobólu, bólu głowy oraz stawów.

1700 r

Wielu lekarzy europejskich stosuje kontrolowany prąd elektryczny pochodzący z generatorów elektrostatycznych prawie wyłącznie dla wielu problemów medycznych związanych z bólem, urazami czy też chorobami układu krążenia. Również w tym czasie, Benjamin Franklin udokumentował uśmierzenie bólu dzięki zastosowaniu prądu elektrycznego w takim schorzeniu jak „zamrożony bark” (zespół bolesnego barku).

1840 r

Pierwszy oddział terapii elektrycznej utworzony w Anglii w Szpitalu Guy’s prowadzony przez dr Goldinga Bird’a. Elektryczne odkrycie Galvano doprowadziło do stosowania mechanicznie wywoływanych prądów galwanicznych.

1860 r 

Początek Stymulacji Faradaya. Bristov odkrywa Cewki Bristova wykorzystując zasadę Faradaya – elektro-magnetycznego kontrolowania napięcia elektrycznego.

1860 r 

Michael Faraday odkrywa Elektryczność Ciała. Elektryczność stosowana jest na całym ciele. Konkretne nerwy składające się komórek nazywanych neuronami przenoszą sygnały elektryczne do mózgu z każdej części ciała a z mózgu do każdej części ciała. Te nerwy przenoszą nawet ładunki elektryczne z jednej części mózgu do innej.

Ogólnie mówiąc jest to sposób w jaki mózg pomaga zebrać informacje od naszych zmysłów, przetworzyć te informacje oraz pomaga nam kontrolować nasze mięśnie i organy. Historycy nauki odnoszą się do Faradaya, jako jednego z najlepszych eksperymentatorów w całej Historii Nauki.

1891 r 

Nikola Tesla publikuje artykuł w „Electrical Engineer” (Inżynier Elektryki) dotyczący medycznego zastosowania prądów o wysokiej częstotliwości. Zauważa, iż kiedy ciało jest przenikane przez zmieniający się prąd powyżej pewnej częstotliwości, produkowane jest ciepło.

1897 r

Thompson odkrywa pierwszą część składową atomu: elektron, cząstkę o ujemnym ładunku elektrycznym.

1905 r 

Einstein potwierdza teorię Planka pokazując, iż energia światła określana jest przez jego częstotliwość, E=mc2

1910 r

Ok. 50% lekarzy w USA stosuje leczenie elektro prądami w swojej codziennej praktyce lekarskiej.

1920 – 1930 r

Dr Royal Raymond Rife wykorzystując częstotliwości dokonał kilku dość zdumiewających osiągnięć w medycynie i biologii.

1916 r

Dr Albert Abrams, niezwykle bogaty lekarz praktykujący w San Francisco, opublikował swoją rewolucyjną książkę. Abrams doszedł do wniosku, że medycyna nie opiera się na organach i komórkach, ale raczej na cząsteczkach i atomach i ich składnikach – elektronach, a tym samym dał podstawy do odkrycia biologii molekularnej i  elektronicznej. Wolne rodniki, o których dzisiaj się mówi tak powszechnie, są niczym innym jak niesparowanymi elektronami na tyle niestabilnymi, iż mogą uszkodzić DNA. Abrams wprowadził na rynek wymyślone przez siebie urządzenia, mające służyć diagnozie i leczeniu chorób za pomocą wibracji. Abrams twierdził, że na podstawie próbki krwi jego maszyny są w stanie określić nawet jakiego wyznania jest pacjent.

1923 r

Alexander Gurwitsch – rosyjski naukowiec – badając wzrost i rozwój cebuli odkrył, że coś co powoduje regulację wzrostu pędów może przechodzić przez szkło kwarcowe, ale nie silikonowe. Jakieś 50 lat później rozwinięta technologia dowiodła, że promieniowanie Gurwitscha było w rzeczywistości biologicznym,  ultrafioletowym światłem emitowanym przez DNA cebuli. Okazało się, że pędy cebuli wpływają na siebie wysyłając fale! Potwierdzając Gurwitscha, w 1936 rokuamerykański astronom i biolog Gustav Stromber, twierdził, że struktura i rozwój żywych istot są ściśle związane z  „systemem nie-materialnych fal”. Jakieś 50 lat później rozwinięta technologia dowiodła, że promieniowanie Gurwitsch,a było światłem emitowanym z DNA cebuli. Dzięki zastosowaniu wzmacniacza zdjęć  Dr Beetz z Instytutu Maxa Plancka był w stanie wyemitować ten proces na ekranie telewizora.

1920 1960 r 

Szeroko zakrojone badania w dziedzinie Bio-energetyki i biofeedbacku prowadzone przez Rif’a, Teslę, Miller’a. Bioenergetyczny Biofeedback jest studiowany jest w zakresie tego, jak impulsy elektryczne wpływają na gojenie się ran.

1944 r

Schrödinger napisał książkę „Czym jest Życie?”, która zawiera omówienie negentropii (co raz bardziej uporządkowane rzeczy) oraz koncepcję złożoną cząsteczkę z kodem genetycznych dla żywych organizmów. W swojej książce pisze, iż DNA a tym samym biologia jest Kwantowa w swojej naturze a nie termodynamiczna.

Według wspomnień James’a D Watson’a „DNA Sekret Życia” książka Schrodinger’a była dla Watson’a inspiracją do badania genów, co doprowadziło do odkrycia podwójnej helisy DNA.

1929 r

Lakhovski publikuje swoją książkę „Sekret Życia”. Prowadzi badana i dochodzi do wniosków, że komórki można badać/mierzyć pod kątem: oporności, pojemności, indukcyjności oraz mogą działać podobnie jak obwód rezonansowy, który kiedy jest wystawiony jest na działanie różnych częstotliwości, rezonuje z odpowiednią częstotliwością.

1950 r

Badania oceniające elektryczną reaktywność rozpoczął Dr Reinhold Voll. Voll był w stanie zmierzyć zmiany zachodzące w oporności/oporze skóry w miejscach akupunkturowych i zademonstrować, iż elektryczność ciała reaguje na te rzeczy, których potrzebuje i jest również reagować na rzeczy, które są dla niego szkodliwe.

1955 r

Dr James Pershing Isaacs wydaje swoją pracę „Komplementarność w Medycynie”, i definiuje Biologię jako Kwantową. Wstęp do tej książki napisał Werner Heisenberg.

1959 r

Nagroda Nobla w dziedzinie Chemii przyznana została Jaroslavowi Heyrovsky’iemu „za jego odkrycie i rozwój polarograficznych Voltametrycznych metod analizy”. To dowodzi faktu, że istnieje podpis energetyczny pola Voltametrycznego wokół wszystkich elementów.

1970 r

Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) jest uznana przez FDA Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej za efektywną metodę leczenia bólu. Wiele amerykańskich firm rozpoczyna produkcję urządzeń TENS. Opracowany został stymulator serca.

1975 r

Niemiecki fizyk dr FA Popp udowodnił istnienie emisji światła (bio fotonów) z żywych komórek. Istnienie bio-fotonów jest także teoretycznym wynikiem ogólnej kwantowej teorii pola fizyka Burkharda Heim’a.

1977 r

Dr Franz Morrel i jego zięć Mr. Erich Rasche stworzyli pierwszą maszynę, która wykorzystała te odkrycia. Ich urządzenie było w stanie „odczytać” układ światła biologicznego i albo wzmocnić albo osłabić różnego rodzaju częstotliwości. Poprzez manipulowanie tymi częstotliwościami organizm emitujący światło mógł być doprowadzony do zdrowego stanu równowagi.

1976 r

Paul Schmidt dzięki generatorowi częstotliwości odkrył pod wpływem jakich częstotliwości organizm może być doprowadzony do optymalnego rezonansu i w jaki sposób osiągnąć najlepsze rezultaty. Podczas jego badań odkrył niezwykłe połączenia, które skłoniły go do stworzenia swojego własnego rezonatora, serca naszych obecnych nowoczesnych urządzeń.

Odkrył on, że w zasadzie choroby jednoznacznie zdiagnozowane przez konwencjonalną medycynę mogą być opisane częstotliwościami poniżej 100KHz. Na podstawie swoich obserwacji wpływania częstotliwościami na ciało, doszedł do wniosku, że choroby podążają konkretnie zaprogramowaną oscylacyjną ścieżką, zanim przejawią się na planie fizycznym. Jednocześnie ta konkluzja zawierała w sobie możliwość odkrycia choroby zanim ta zaistnieje.

1985 r

Becker publikuje „Elektryczność Ciała” „The Body Electric”. Jego teorie są wyzwaniem dla utartego, mechanicznego pojmowania ciała. Dzięki rezultatom badań daje wskazówki, które prowadzą do lepszego zrozumienia procesów uzdrawiania w odniesieniu do teorii elektryczności będącej niezbędnej dla życia.

Becker postanowił zbadać dlaczego kości goją się naturalnie, a następnie zbadać przyczyny, dla których kości nie leczą się właściwe. Jego eksperymenty przeprowadzane były głównie na salamandrach i żabach, a zakres badań został poszerzony do studiowania regeneracji zmian takich jak np. amputacja kończyny. Podejrzewał , iż pola elektryczne odgrywały ważną rolę w kontrolowaniu procesów regeneracyjnych dlatego też „mapował” potencjały elektryczne w różnych częściach ciała podczas procesu regeneracji. To mapowanie wykazało, że centralne części ciała normalnie miały pozytywny ładunek, a kończyny ujemny.

Kiedy amputowana została kończyna salamandry czy żaby, napięcie skierowane do cięcia zmieniało się z -10mV (miliwolty) do +20mV czy nawet więcej następnego dnia –  zjawisko nazwane „prąd uszkodzenia” „current of injury”. W przypadku żaby napięcie wracało do normalnego poziomu ujemnego w przeciągu mniej więcej 4 tygodni i nie miała miejsce żadna regeneracja. W przypadku salamandry jednakże napięcie w przeciągu pierwszych dwóch tygodni zmieniało się z +20mV do -30mV, a później normalizowało (do -10mV) w przeciągu następnych dwóch tygodni – i następowała regeneracja kończyny.

1988 r

FDA zarejestrowało elektro-akupunkturowe urządzenie medycyny energetycznej stworzone przez Volla (urządzenie Voll’a opierało się na jedno-wymiarowym mierzeniu oporności skóry).

1989 r

FDA zarejestrowało urządzenie biofeedbacku stworzone przez Profesora Nelsona (twórcy programu SCIO) – Xrroid, które jest trzywektorowym urządzeniem 3D wysyłającym i mierzącym volt amperometry.

2010 r – Dzisiaj

Obecnie tysiące lekarzy i naukowców medycznych na całym świecie badają elektro medycynę oraz biofeedback jako skuteczną alternatywę dla tradycyjnych metod leczenia.

Te ścieżki prowadzą do nowych możliwości w leczeniu takich schorzeń jak uszkodzenie rdzenia kręgowego, odbudowy mięśni, regeneracji nerwów, stymulacji mózgu, zaburzeń pęcherza moczowego, chorób serca, nowotworów i innych przewlekłych chorób i zaburzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *